تاسیس موسسات خیریه با وجوهات شرعیه

استفتائاتدسته بندی: فقهیتاسیس موسسات خیریه با وجوهات شرعیه
سؤال:

با سلام. در تبریز مؤسسه های خیریه تأسیس شده است که مردم وجوهات شرعیه را آنجه پرداخت می کنند تا صرف افراد مستحق گردد. آیا صرف سهمین مبارکین نیاز به اذن شرعی دارد؟ افرادی که وجوهات را بدون اذن مرجع تقلید به این موسسه ها پرداخت می کنند بری الذمه می شوند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
با تقدیر از زحمات خیرین جهت مساعدت به نیازمندان، پیرو سؤال مرقوم می دارد: اداء دیون شرعیه (خمس اموال) نیازمند به استیذان از حاکم شرع انور می باشد و بدون اذن بری الذمه نمی باشد.