تجدید عقد اجاره

استفتائاتدسته بندی: فقهیتجدید عقد اجاره
سؤال:

سلام علیکم

پنج ماه قبل از سررسید اجاره خانه با مالک تماس گرفته واز او در مورد اینکه در سال بعد هم امکان اجاره کردن خانه اش وجود دارد سوال کردیم .که او پاسخش مثبت بود.وبعد از آن در مورد قیمت اجاره در سال بعد نیز پرسیدیم واز او خواستیم بعد از مشورت وفکرکردن جواب بدهد.سه روز بعد ما با او تماس گرفتیم وایشان ۱۰۰هزار تومان به مبلغ اجاره سال قبل افزود.وما نیز قبول کردیم. تا اینکه پس از گذشت دو ماه از تماس گرفته شده با ایشان وتوافق بر سر مبلغ اجاره ایشان ۱۰۰هزار تومان دیگر بر مبلغ قبلی افزود واز ما خواست که۲۰۰هزار تومان به اجاره او اضافه کنیم.و میگوید من رفته ام بنگاه و گفته اند میتوانی ۲۰۰هزار تومان بر مبلغ اجاره بیافزایید. در حالیکه ما دو ماه قبل به او گفته بودیم برود ومشورت بکند و بعد بیاید جواب بدهد.سوال من از جنابعالی این است آیا او از لحاظ شرعی مغبون است؟ومیتواند حرف خود را عوض کند ومبلغ اجاره را مجددا افزایش دهد؟ با این توضیح که دلیل تماس پنج ماه قبل ما با مالک این بود که اگر قرار باشد بگوید که خانه را تخلیه کنید یا مبلغ اجاره را طوری تعیین کند که در توان ما نباشد به دنبال اجاره خانه ی دیگری باشیم.و وقت کافی برای پیدا کردن خانه داشته باشیم و همچنین در همان وقت گزینه های دیگری برای اجاره داشتیم که به خاطر صحبت های انجام شده با مالک در پنج ماه قبل از دست ما رفت.

پاسخ:

آنچه را که مالک در هنگام انعقاد عقد اجاره جدید به عنوان مال الاجاره مطالبه می کند ملاک است.