ترشح رطوبت مشتبه از انسان

استفتائاتدسته بندی: فقهیترشح رطوبت مشتبه از انسان
سؤال:

سلام فرد روزه داری که از خواب بیدار شده و نمی تواند تشخیص دهد ترشحات خارج شده از او مبطل نماز و روزه هست و یا خیر و آیا نیاز به غسل دارد یا نه ، باید چه کند ؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
تا یقین به منی بودن ترشحات خارج شده نداشته باشد حکم منی را ندارد.