تصادف در هنگام ورود به خیابان فرعی

استفتائاتدسته بندی: حقوقتصادف در هنگام ورود به خیابان فرعی
سؤال:

هرگاه راننده با سرعت بسیار زیاد از خیابان اصلی بدون آگاهی از شلوغ بودن خیابان فرعی وارد آنجا شود و باعث مرگ کسی شود قتل عمد است شبه عمد است یا خطا؟

پاسخ:

بسمه تعالی
در فرض مذکور موجب ضمان است و دیه باید پرداخت گردد.