تعریف یتیم از دیدگاه شرع

استفتائاتدسته بندی: فقهیتعریف یتیم از دیدگاه شرع
سؤال:

سلام علیکم . یتیم از منظر فقیه چه تعریفی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
به طفل صغیری که پدر را از دست داده باشد تا زمانی که بالغ نشده باشد یتیم شرعی می‌گویند.