تمکن مالی بعد از فقر

استفتائاتدسته بندی: فقهیتمکن مالی بعد از فقر
سؤال:

با سلام. فردی که کفاره عمد، سهو، تاخیر و یا کفارات دیگر ابواب فقه را بدهکار است ولی فقیر است اگر آینده تمکن پیدا کرد هرچند با اقتراض باید بپردازد و اگر باز هم نتوانست وصیت کند و اگر وصیت هم نکند جزء دیون است و از اصل ترکه اش خارج می شود؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در فرض سؤال چنانچه در زمان واجب شدن کفاره، توان پرداخت کفاره را نداشته باشد باید استغفار کند و تکلیف از او ساقط می شود.