توبه بعد از انجام گناه

استفتائاتدسته بندی: حدود و دیاتتوبه بعد از انجام گناه
سؤال:

سلام اگر کودکی قبل از بلوغ لواط دهد بعداز بلوغ وظیفه اش چیست؟ اگر توبه نکند وفراموش کند به جهنم می رود؟ آیا حق الناس است؟ آیا فاعل باید بگوید توبه کند وحلالیت بگیرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
توبه به درگاه الهی راه نجات از همه آلودگیهاست.