توجه به انجام ندادن یکی از ارکان نماز در حین نماز خواندن

استفتائاتدسته بندی: فقهیتوجه به انجام ندادن یکی از ارکان نماز در حین نماز خواندن
سؤال:

سلام  در صورتی که فرد در حین نماز متوجه شود یکی از ارکان سجده و رکوع را انجام نداده می‌تواند نماز خود را بشکند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه وارد رکن بعد شده باشد نماز باطل است و باید نماز را رها کند و دوباره بخواند.