می, 2021

  • 30 می

    تکرار نماز عید

    سلام تقبل الله اعمالکم عید مبارک. جسارتا” آیا امام جماعت می تواند دوبار در دو مسجد جداگانه نماز عید را اقامه کند؟ آیا دلیل یا ادله خاصی دارد؟ ممنون التماس دعا