تیمم بدل از غسل

استفتائاتدسته بندی: فقهیتیمم بدل از غسل
سؤال:

سلام علیکم. از آنجایی که بجهت ضیق وقت و نزدیکی به اذان صبح، تیمم بدل از غسل جنابت کردیم برای اینکه بتوانیم روزه واجب آن روزمان را بگیریم. آیا شرعاً می بایست بعد از ماه مبارک رمضان قضاء این روزه مان را گرفته و کفاره دهیم یا خیر نیازی به این دو کار نیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
قضا و کفاره ندارد، و در ضیق وقت اقدام به غسل کافی است