جبران گناهان

استفتائاتدسته بندی: فقهیجبران گناهان
سؤال:

سلام جبران گناهان جنسی لواط، استمناء، وهمجنس بازی در قران و روایات چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
از گناهان استغفار کند