می, 2020

  • 5 می

    جنس طعام برای کفاره روزه ماه رمضان

    با سلام. ۱- اینکه فردی بخواهد برای کفاره نان بدهد ۷۵۰ گرم باشد مانند گندم کافی است یا باید مثلا یک کیلو باشد چون با آب مخلوط شده است؟ ۲- اینکه در کفاره یا فدیه گویند طعام دهد همین که به اندازه ایکه یک نفر سیر شود هر چند به …