حجی که از مال مخمس

استفتائاتدسته بندی: فقهیحجی که از مال مخمس
سؤال:

سلام

امسال عازم حجیم

اما شوهرم اعتقادی به خمس ندارد و پول حج و سود و….همه مشمول خمس است

تکلیف من چیست و ایا حج ما صحیح خواهد بود خواهشا راهنمایی کنید

برای مقابله با ایجاد سنت های خلاف شرع و سیئه ای مانند ازدواج سفید که خارج از محدوده شرع است و آزادی های یواشکی و چهارشنبه سفید که روز کشف حجاب است چه باید بکنیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
وظیفه شخص مکلف است که نسبت به اداء خمس متعلق مال خودش اقدام کند.