حذف موهای زاید با لیزر

استفتائاتدسته بندی: فقهیحذف موهای زاید با لیزر
سؤال:

سلام.آیاحذف موهای زاید با لیزربه لحاظ شرعی مشکل دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه مستلزم مقدمات حرام نباشد مانعی ندارد.