حق اخذ دیه

سؤال:

سلام . اگر شخصی اقدام به قتل فردی کند سپس قاتل ، خودش را هم بکشد در اینجا اولیاء دم مقتول ، حق اخذ دیه دارند ؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بله دیه از مال میت ثابت است.