حق فسخ در اموالی که تصرف نشده

استفتائاتدسته بندی: بیعحق فسخ در اموالی که تصرف نشده
سؤال:

سلام آیااین مطلب تا چه اندازه صحیح است که اگر چیزی (اعم از خوراکی و وسایل زندگی و=) را خریدیم بعد منکشف شد که دارای عیب است اگر هنوز تصرف نکرده ایم حق فسخ یا ارش داریم و اگرتصرف کرده ایم تنهاحق گرفتن ارش داریم؟ (اگر توضیح دارد بفرمایید با تشکر)

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
مطلب فوق صحیح است.