حکم اخذ وام مشروط و دریافت کارمزد

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم اخذ وام مشروط و دریافت کارمزد
سؤال:

احتراما به استحضار می‌رساند، خواهشمند است نظر و فتوای خود را در موارد ذیل اعلم فرمایید:

۱.آیا دریافت وام قرض‌الحسنه به شرط اینکه وام‌گیرنده مبلغی را در مدت معیّن نزد صندوق سپرده‌گذاری کند تا پس از اتمام مدت معین به این فرد وام قرض‌الحسنه پرداخت گردد جایز است یا خیر؟

۳. دریافت کارمزد چنانچه از میزان هزینه‌های صندوق بیشتر باشد جایز است یا خیر؟ و چنانچه در پایان سال در بیلان صندوق این مبلغ مازاد بر هزینه باشد، چگونه مصرف شود؟

پاسخ:

۱. جایز نیست
۲. اگر متناسب با کار انجام شده در قبال پرداخت وام باشد مانعی ندارد و زیادی بر آن جایز نیست و مازاد را باید به صاحبان حساب برگردانند.