حکم اقتدا به امام جماعتی که مسافر است

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم اقتدا به امام جماعتی که مسافر است
سؤال:

سلام علیکم۰امام جماعت که مسافر است ونمازش قصر ولی میتواند نیابه ازمیت(که قینا قضا دارد) نماز قضا کامل بخواند وامامت کند ایا لازم است آن نماز استیجاری و واجب باشد یا تبرعی هم باشد صحیح است؟

پاسخ:

پاسخ: در صورتی که قضای قطعی باشد تبرعاً هم جایز است