حکم بازی با بازی هایی که کاربرد نظامی دارند

استفتائاتدسته بندی: بیعحکم بازی با بازی هایی که کاربرد نظامی دارند
سؤال:

سلام،حکم بازی با بازی هایی که کاربرد نظامی دارند و جزو آلت قمار منسوب می شوند را می توان بازی نمود؟!

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال جایز نیست.