پرداخت پول و جایزه کمتر به بازنده در بازی ها و مسابقات

استفتائاتدسته بندی: فقهیپرداخت پول و جایزه کمتر به بازنده در بازی ها و مسابقات
سؤال:

سلام

آیا وقتی در بازی‌ها و مسابقات پول و جایزه کم‌تری به بازنده می‌پردازند این قمار محسوب می شود؟!

پاسخ:

اگر مصداق مراهنه بین برنده و بازنده نباشد مانعی ندارد.