سپتامبر, 2021

  • 9 سپتامبر

    حکم دریافت وام و مصارف آن

    سلام.اگر کسی وام برای مصرف خاصی بگیرد ولی در غیر راه آن مورد استفاده قرار بگیرد،آیا تخلف کرده؟حکمش چیست؟(مثلا با وام مسکن،وسایل خانه بگیرد یا با وام درمانی به سفر زیارتی برود)