حکم شئ پاکی که نجس شده

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم شئ پاکی که نجس شده
سؤال:

با سلام. لباسم نجس بود، اما نه به گونه ای که آب از آن بچکد چون چند ساعتی بود که خیس بود با چیز پاکـی برخورد کرد آیا مـی‌توان گفت آن چیـز پاک نجس شده؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نجس می شود.