حکم شرعی کاشت ناخن

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم شرعی کاشت ناخن
سؤال:

سلام. آیا کاشت ناخن از نظر شرعی مشکل دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
به خودی خود حرمتی ندارد؛ اما توجه داشته باشید اگر مانع رسیدن آب به بدن در غسل و وضو شود غسل و وضو باطل است.