حکم عروسک ها و حیوانات مصنوعی

استفتائاتدسته بندی: بیعحکم عروسک ها و حیوانات مصنوعی
سؤال:

با سلام. عروسکهاوحیواناتی مصنوعی با اندازه وشکل وجنس متفاوت که برای بچه هاتهیه می شود یا زینتی است حکم ساخت،تهیه موادش خرید،فروش،نگهداری، اهدای به دیگران را بیان فرمایید. باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نسبت به ساختن آن احتیاط در ترک است؛ اما بقیه موارد مانعی ندارد.