معامله با طرف لاابالی

استفتائاتدسته بندی: بیعمعامله با طرف لاابالی
سؤال:

سلام

وقتی در خرید و فروش وسایل کارهای که بین چند طرف انجام می شود، اگر بدانیم طرف مقابل پول و… را در راه نادرست استفاده می‌کند آیا می‌توان خرید و فروش را انجام داد؟

پاسخ:

معامله صحیح است.