حکم ملکیت در خودروهای ثبت نام

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ملکیت در خودروهای ثبت نام
سؤال:

تقاضا دارم از نظر شرعی جواب سوال اینجانب را مکتوب فرمائید.

اینجانب … ( فرهنگی بازنشسته )  در سال۱۳۹۸به نام عروسم  در شرکت خودروسازی سایپا یک فقره خودرو مدل تیبا ۲ ثبت نام کردم و کل مبلغ آن را بنده از حسابم به شرکت خودرو سازی سایپا پرداخت نمودم. اکنون بعد از گذشت ۲سال، عروسم خودرو را تحویل گرفته و با اینکه بنده هیچ دینی به ایشان ندارم، نه خودرو را به بنده میدهد و نه پول خودرو را.

لذا تقاضا دارم بفرمائید شرعا عروسم باید خودرو و یا پول خودرو را به اینجانب بدهد یا خیر؟

پاسخ:

چنانچه صاحب پول وجه واریزی را به عنوان قرض به صاحب امتیاز نداده باشد، خودرو متعلق به صاحب پول است.