حکم مهریه باکره

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم مهریه باکره
سؤال:

سلام

من طلاق گرفتم شوهرم ناتوان جنسی محجور سفیه و یک سال باهاشون زندگی من دوشیزه هستم دادگاه ابطال مهریه من زده باز در خواست مهریه دادم با توجه اینکه عقد من دائم بوده تکلیف مهریه من چیه؟

پاسخ:

در مفروض سوال نصف مهر ثابت است