حکم کشیدن سیگار و قلیان

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم کشیدن سیگار و قلیان
سؤال:

سلام علیکم. آیا سیگار کشیدن و همچنین قلیان کشیدن، شرعاً روزه را باطل می کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
احتیاط در ترک آنهاست