حکم کمک مالی به نوازندگان موسیقی و دوره گرد

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم کمک مالی به نوازندگان موسیقی و دوره گرد
سؤال:

سلام

دادن پول به خواننده ها و نوازنده های آلات موسیقی دوره گرد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

چنانچه بداند که او نیازمند است و برای رفع حاجت به او کمک کند و کمک او مستلزم خلاف شرع نباشد مانعی ندارد