حکم گفتن اذکار در غیر محل معین شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم گفتن اذکار در غیر محل معین شده
سؤال:

سلام

۱.گفتن ذکر سمع الله بعد از رکوع در حال حرکت و در جاهای دیگر نماز اما به قصد ذکر مطلق نه به قصد ذکر وارد شده جایز است؟

۲.فرق ذکرمطلق و مطلق ذکر چیست؟

پاسخ:
  1. به قصد مطلق ذکر مانعی ندارد
    ۲. مطلق ذکر تمام اذکار حتی اذکاری که دستور خاص دارد را شامل می شود.
    اما ذکر مطلق اذکاری است که دستور خاص درباره آنها وارد نشده باشد.