خرید سهام پروژه ساختمانی

استفتائاتدسته بندی: بیعخرید سهام پروژه ساختمانی
سؤال:

سلام.شخصی ضمن خرید بخشی از سهام یک پروژه ساختمانی، تجاری با فروشنده توافق می کند که به میزان ثلث تعداد سهام خریداری شده، به عنوان هدیه، سهام مازاد دریافت نماید. همچنین در الحاقیه عقد فوق توافقی سه ساله منعقد می نمایند مبنی بر اینکه اولاً خریدار به فروشنده وکالت می دهد در مدت قرار داد با صلاحدید خود هرگونه تصرف شرعی اعم از ساخت، فروش، پیش فروش، رهن، اخذ تسهیلات و غیره در پروژه انجام دهد. ثانیاً در پایان مدت قرار داد نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ مشخصی اقدام نماید.
الف- آیا عقد فوق از نظر شرعی صحیح است؟
ب- آیا فروشنده در پایان قرار داد امکان رجوع از هبه را دارد؟
ج- آیا می توان مبلغ تعهد شده جهت بازخرید اوراق در سررسید را به عنوان دین بر عهده فروشنده در نظر گرفت و در صورت تأخیر در ادای دین، مطالبه خسارت تأخیر، شرعی می باشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
الف. عقد فوق صحیح است
ب. چنانچه هبه در ضمن عقد مشارکت بوده است،لازم الوفاء است و قابل رجوع نیست
ج. الحاقیه مزبور یک شرط ابتدایی است و لازم الوفاء نیست