خرید و فروش آلات قمار

استفتائاتدسته بندی: بیعخرید و فروش آلات قمار
سؤال:

با سلام. حکم وضعی و تکلیفی معامله ابزار آلات قمار چیست؟ آیا این معامله صحیح است یا باطل؟ آیا خرید و فروش آن حرام است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
معامله آلات قمار تکلیفاً و وضعاً حرام و باطل است.