خمس اموالی که استفاده ای نکرده

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس اموالی که استفاده ای نکرده
سؤال:

سلام فردی مقداری وسایل داشته که به اصلش خمس نگرفته و مدتی یا چند سال استفاده کرده وحالا مورد نیازش نیست و یا ازحیز انتفاع خارج شده و آن را می فروشد. آیا۱) به محض فروش بایدخمس پولش رابدهد؛ هرچندبه سال خمسی اونرسیده باشد؟ ۲) اگربه دیگری اهداء کند با معوض یا غیر آن چه حکم دارد؟ ۳) اگر بدون استفاده بگذارد خمسش چه حکم دارد؟باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱-چنانچه سال خمسی داشته باشد بعد از فروش چنانچه از مؤونه زیاد بیاید خمس آن را بدهد.
۲- چنانچه عوض می گیرد خمس آن را بدهد و إلّا خمس ندارد.
۳- خمس ندارد.