خمس سود سهام عدالت

استفتائاتدسته بندی: فقهیخمس سود سهام عدالت
سؤال:

سلام علیکم آیا به سود سهام عدالت خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام عیکم
با تحقق شرائط متعلق خمس است.