خمس مالی که رشد داشته

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس مالی که رشد داشته
سؤال:

سلام علیکم
فردی مالش صد تومان بود ۲۰تومان از عین آن به عنوان خمس داد سال بعد اموالش دویست تومان شده که ۱۲۰تومان رشد داشته ولی دیگری مالش صد تومان بوده ۲۰ تومان از مال دیگرخمس داده و در سال بعد دویست تومان دارد یعنی صد تومان رشد داشته حال در هر یک از این دو مثال چه مقدار باید خمس بدهد و چه تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در هر دو فرض خمس سرمایه امسال پرداخت شده است و چهار پنجم آن دیگر متعلق خمس نخواهد بود و در سال های بعدی هرچه بر آن اضافه شود خمس خواهد داشت؛ اما در صورت فرض دوم پولی را که به عنوان خمس داده است اگر متعلق خمس باشد باید علاوه بر خمس سرمایه اصلی خمس مال مذکور را هم بدهد.