خواندن قرآن از گوشی تلفن همراه

استفتائاتدسته بندی: فقهیخواندن قرآن از گوشی تلفن همراه
سؤال:

 سلام اگر برنامه قرآنی که در گوشی موبایل هست. اگر کسی خسته باشد خوابیده بخواهد بخواند معصیت دارد یا نه.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
مانعی ندارد.