خواندن نماز با همراه داشتن طلا

استفتائاتخواندن نماز با همراه داشتن طلا
سؤال:

با سلام.

اگر مردی حلقه طلای خود را از انگشت درآورده و در جیب شلوار خودگذاشته و به نماز بایستد، آیا نمازش باطل است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نماز صحیح است و فقط تزیین به طلا برای مردان حرام و موجب بطلان نماز است و همراه داشتن آن مانعی ندارد.