خواندن نماز با وضویی که از مسجد دیگر گرفته شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیخواندن نماز با وضویی که از مسجد دیگر گرفته شده
سؤال:

با سلام. فردی از مسجد یا حسینیه وضو گرفت و صلواتی فرستاد یا قرآنی خواند و یا به هر دلیلی هیچ ذکری نگفت و نمازش را در محل دیگری خواند. ۱- آیا با این وضو می تواند در محل دیگر نماز بخواند و احکام و آثار وضو همچون جواز مس مصحف و.. بر آن مترتب می باشد؟ ۲- در مسأله مذکور، جهل یا علم یا سهو ویا نسیان مکلف در بقاء یا پایان وقت نماز تفاوت دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- چنانچه آب، وقف خاص برای نمازگزاران همان مسجد نباشد اشکال ندارد و اگر وقف خاص باشد صرف خواندن قرآن و صلوات موجب جواز نخواهد شد.
۲- حکم مزبور در فرض علم است؛ بنابراین نماز در جای دیگر از روی جهل و سهو و نسیان صحیح است و در این حکم فرقی بین بقاء و پایان وقت نماز نیست.