خوردن بعد از سحر در ماه رمضان

استفتائاتدسته بندی: فقهیخوردن بعد از سحر در ماه رمضان
سؤال:

سلام. فردی از شب نیت روزه داشت به گمان یا اطمینان اینکه سحر است بدون تحقیق آب و غذا خورد بعد فهمید طلوع شده حال وظیفه اش در روزه رمضان و قضایش و روزه استیجاری و نذری و مستحبی چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در تمام موارد، روزه باطل است و در ماه رمضان باید آن روز را امساک نموده و قضای آن را بجا آورد.