داروهای دارای الکل

استفتائاتدسته بندی: طهارتداروهای دارای الکل
سؤال:

– یکی از شیوه های طهارت در فقه استحاله است.
– از محلول برخی مواد و مایعات در واقع حالت سوم و یا چهارمی و حتی بیشتری ایجاد می شود.
– الکل طبی از جمله مایعاتی است که نجس می باشد.
– اگر در ساخت مواد ضد عفونی که از ترکیب و محلول چند ماده از جمله الکل استفاده شود و ماده جدید دیگری بدست آید مانند همین مواد ضد عفونی رایج در بازار ، سوالات ذیل مطرح می شود:

۱ – آیا مواد ثانویه (مواد ضد عفونی بازار) از مصادیق استحاله اطلاق می شود؟

۲ – آیا محصول فوق طهارت دارد؟اما نکته ی دیگر ، محلول ترکیبی آب با فرمول مولکولی H2O با الکل طبی با فرمول C2H5OH تبدیل به یک ماده ضدعفونی می شود.
۳ – آیا ترکیب آب و الکل که قابل تجزیه به شکل تقطیر می باشد ، از مصادیق استحاله می باشد؟

۴ -اگر از مصادق استحاله نباشد تکلیف طهارت این محلول که برای ضد عفونی در منازل استفاده می شود چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
-اساساچون الکل مذکورقابلیت شرب ندارد نجاست آن محل اشکال است.
– ودرفرض موردسوال انقلاب مصداق ندارد
– ضمناچنانچه تبدلی حاصل شود مصداق انقلاب است ونه استحاله که مربوط به چیزهایی است که صورت نوعیه آنها عوض می شود.