درک اضطراری وقوف در عرفات

استفتائاتدسته بندی: فقهیدرک اضطراری وقوف در عرفات
سؤال:

سلام. اگر شخصی وقوف در عرفات و لو اضطرارا درک نکند، حجش باطل است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر وقوف اختیاری مزدلفه را درک کند حجش صحیح است.