ذکر رکوع و سجده

استفتائاتدسته بندی: فقهیذکر رکوع و سجده
سؤال:

سلام برای ذکر رکوع و سجده برای نمازهای نافله می شود فقط یکبار بگوییم سبحان الله؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
یک مرتبه کفایت نمی کند و باید سه مرتبه یا ذکری به اندازه آن باشد.