ربا گرفتن مادر و فرزند

استفتائاتدسته بندی: بیعربا گرفتن مادر و فرزند
سؤال:

سلام.آیا ربا گرفتن مادر و فرزند از یکدیگر جایز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
جایز نیست.