رجوع به مرجع تقلید اعلم

استفتائاتدسته بندی: فقهیرجوع به مرجع تقلید اعلم
سؤال:

سلام. چرا نمی توان در مسائل اختلافی اگر به یقین رسیده ای که مرجع اعلم دیگری که نظرش با مرجع اعلم شما در این مورد متفاوت است عمل کرد؟ به عنوان نمونه اگر فردی در موضوع حج از .همه اعلم تر بود از آن فرد و دیگری در موضوع روزه اعلم تر بود از آن فرد دیگر تقلید کند

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
تبعیض در تقلید به شرط احراز اعلمیت مانعی ندارد.