رشوه از قاچاقچی

استفتائاتدسته بندی: بیعرشوه از قاچاقچی
سؤال:

سلام فردی مامورگمرک بوده قاچاقچی ازاومیخواهدکه جنسش برخلاف قانون ازگمرک ترخیص شودودر قبال این کاربه او چهارصد ملیون میدهدحال مامورپشیمان شده۱ این مبلغ را باید به چهکسی برگرداند؟(قاچاقچی که چندبرابرسودبرده یاسازمان گمرک یافقرا یا…)۲اگرجنس مذکورفقط مشکل قانونی داشته نه شرعی ودهنده جهت تعجیل درکارداده بدون درخواست مامور آیا باز هماین پول مشکل دارد؟۳با چه عنوان حرمت بار می شود؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در همه موارد نباید خلاف قوانین کشور عمل شود و وجه دریافتی باید به بیت المال برگردد و تخلف از قانون کشور جایز نیست.