رعایت تجوید در قرائت

استفتائاتدسته بندی: سؤالات دیگررعایت تجوید در قرائت
سؤال:

سلام

۱-امثال آیه ۱۳۱ شعرا کلمه (اطیعون) که در اصل اطیعونی بوده در حالت وقف و وصل چگونه خوانده شود؟ اگرکسی در حالت وقف، به سکون نون و درحالت وصل ، بدون یاء خوانده صحیح است یا باید اگر استجاری بوده اعاده کند؟

۲- در حروف مقطعه از قراء شنیده میشود مثلا” (طا) بدون همزه آیا همینطور صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی 
سلام علیکم
۱- درحالت وقف به صورت کسره خوانده می شود و درحالت وصل اختلاف قرائت است و در هر دو صورت صحیح است ونیاز به اعاده ندارد.
۲- در قرائت بدون همزه صحیح است.