رعایت جهت قبله

استفتائاتدسته بندی: فقهیرعایت جهت قبله
سؤال:

سلام علیکم
آیا رعایت جهت و سمت قبله در ذبح، دفن،نماز مجزی است هر چند بدانیم یا احتمال بدهیم مثلا تا۱۰/۲۰درجه انحراف از قبله داریم؟ ۲) درقضای حاجت همینکه دوسه درجه منحرف از قبله باشیم رفع حرمت میشود؟(اگرقاعده کلی دردو سوال هست نیزبیان شود)
باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- در فرض علم یا امکان احراز قبله خلاف آن جایز نیست.
۲- همین که رو یا پشت به قبله نباشد مانعی ندارد و لازم نیست به طور کامل رو یا پشت به قبله نباشد.