زمان خواندن نماز شب اول قبر

استفتائاتدسته بندی: فقهیزمان خواندن نماز شب اول قبر
سؤال:

سلام. آیا توصیه شده یا توصیه می شود که هرشب نماز لیله الدفن خواند و جهت تمام شیعیانی که در آن شب فوت شده اند؟ چون نام‌ شخص مشخص نیست. و آیا می شود در شب فوت نماز خواند و یا هم‌شب فوت و هم شب دفن؟ اصلا خواندن در شب فوت وجهی دارد؟ متشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ظاهر دلیل، میت معین است و در لیله الدفن خوانده می شود.