زمان طولانی در عقد موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیزمان طولانی در عقد موقت
سؤال:

سلام علیکم
چنانچه مدّت عقد موقّت به قدری طولانی باشد که بطور متعارف تمام عمر زوج یا زوجه را شامل شود حکم عقد دائم را دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
عقد ازدواج موقت، عقدی است که در آن زمان محدود ذکر شده باشد؛ مگر آن که زمان ذکر شده بیش از حد متعارف عمر انسانی باشد، و لازم به ذکر است که عمر متعارف زوج و زوجه ملاک نیست.