زمین شبهه ناک

استفتائاتدسته بندی: فقهیزمین شبهه ناک
سؤال:

سلام علیکم
۱)دو قطعه زمین وجود دارد یکی به قیمت صد ملیون ودیگری یک ملیارد و اجمالامیدانیم یکی ازآن دو مال ما و دیگری غصبی یا وقفی است و هیچ قرینه ودلیل هم برتعیین نیست
۲) ده عدد ماهی خاص به قیمت ده ملیون داریم واجمالا می دانیم یکی درآب مرده بود حال باتوجه به این دومثال که شبهه محصوره است آیا عقلا می توان پذیرفت که باید از همه اطرافش صرف نظرکرد؟ ملاک چیست؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- چنانچه هیچ قرینه ای نباشد با قرعه تعیین می شود.
۲- از خوردن همه باید اجتناب شود.